dot dot
dot
แผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎจรรยาบรรณสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์

กฎจรรยาบรรณสมาชิกเอเชียนไลฟ์


1. สมาชิกทุกคนจะยึดมั่นในระเบียบและกฎข้อบังคับตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งกฎข้อบังคับที่จะได้กำหนดขึ้นใหม่

และบริษัทฯ มีสิทธิเพิ่มเติมกฎระเบียบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก

และของบริษัทฯ

2. สมาชิกต้องไม่อวดอ้างสรรพคุณ คุณภาพ การใช้งานของสินค้า รวมทั้งการจ่ายผลตอบแทนเกินความเป็นจริงหรือผิดไป

จากที่บริษัทฯ กำหนด

3. สมาชิกต้องไม่ทำการขายตัดราคา หรือ เสนอให้ประโยชน์อื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในแผนการตลาด หรือ จากรายการ

ส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้ซื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิก

4. สมาชิกต้องดำเนินธุรกิจเอเชียนไลฟ์ โดยการนำเสนอ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคและผู้ที่สนใจทำธุรกิจ และต้องไม่

ชักชวนสมาชิกให้มีการระดมเงินทุน หรือทำธุรกิจในลักษณะแชร์ลูกโซ่

5. สมาชิกจะไม่ยุยงส่งเสริมให้สมาชิกจากสายงานอื่นเปลี่ยนมาอยู่ในสายงานของตนเอง และสมาชิกต้องไม่กล่าวร้ายบริษัทฯ

เพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อหวังให้เกิดความเข้าใจผิดและไว้วางใจ ซึ่งจะนำมายังความเสียหายต่อสมาชิกและบริษัทฯ

6. สมาชิกจะไม่ทำการใด ๆ ที่แสดงถึงความเป็นตัวแทน การดำเนินธุรกิจ หรือสินค้าที่ผิดไปจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึง

การดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นการค้าแข่งกับบริษัทฯ

7. สมาชิกต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม หมั่นศึกษาหาความรู้ ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรม

อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสมาชิกทุกคนและบริษัทฯ

8. หากบริษัทฯ พบว่าสมาชิกฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ บริษัทฯ มีสิทธิ์ดำเนินการดังนี้

   8.1 ทำผิดครั้งแรกแจ้งเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

   8.2 ทำผิดครั้งที่สองแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหยุดการจ่ายคอมมิชชั่นทั้งหมด (ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด)

โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือว่าสิ้นสุด

   8.3 ทำผิดครั้งที่สาม ยกเลิกการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletฺเวปบิมสบาย
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletยืนยันการโอนเงิน
dot
แผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์
dot
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - ข้อมูลทั่วไป
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างตำแหน่งทางธุรกิจ
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Member
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Distributor
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Manager
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Director
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Vice President
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง President
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎระเบียบการเป็นสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎจรรยาบรรณสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์
dot
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ลีฟ แคปซูลเปลี่ยนแพคเกจ เวป www.healthypls.com
ใบประกาศนียบัตรรับรองตัวแทนขายของ APCO


Copyright © 2012 All Rights Reserved.