dot dot
dot
แผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างตำแหน่งทางธุรกิจ

การขึ้นตำแหน่งสมาชิกนักธุรกิจเอเชียนไลฟ์

 

1. ตำแหน่ง Consumer (C)

   - เมื่อสมัครสมาชิกนักธุรกิจเอเชียนไลฟ์หรือมียอดซื้อสินค้าส่วนตัวสะสมตั้งแต่ 1-999 คะแนน จะได้รับตำแหน่ง Consumer

   - ถ้าสมัครสมาชิกนักธุรกิจเอเชียนไลฟ์ แต่ไม่มียอดซื้อสินค้าภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่สมัคร จะเปลี่ยนสถานะ

จากสมาชิกปกติเป็น สมาชิก User ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาสมาชิก แต่ไม่สามารถทำธุรกิจในรหัสดังกล่าวได้

   - หากสมาชิก User ต้องการเริ่มทำธุรกิจ สามารถสมัครสมาชิกใหม่และต่อโครงสร้างใหม่ได้ทันที

2. ตำแหน่ง Member (MB)

   - เมื่อสมาชิกนักธุรกิจเอเชียนไลฟ์มียอดซื้อสินค้าส่วนตัวสะสมตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่มากกว่า 2,000 คะแนน

จะได้รับตำแหน่ง Member

   - การสะสมคะแนนสายงานในโครงสร้างจะสะสมให้ 1 สายงาน สูงสุด 20,000 คะแนน โดยจะเลือกสะสมคะแนนจากสายงาน

ด้านที่มียอดซื้อเป็นลำดับแรก

   - หากในครั้งแรกมียอดซื้อมากกว่า 1 สายงาน จะสะสมคะแนนในสายงานที่มียอดซื้อสูงสุดในวันนั้น

   - หากในครั้งแรกมียอดซื้อเท่ากันมากกว่า 1 สายงาน จะเริ่มต้นสะสมคะแนนให้ในสายงานด้าน A ก่อนเป็นลำดับแรก

3. ตำแหน่ง Distributor (DB)

   - เมื่อสมาชิกนักธุรกิจเอเชียนไลฟ์ มียอดซื้อส่วนตัวสะสมตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นไป จะได้รัตำแหน่ง Distributor

4. ตำแหน่ง Manager (M)

   - เมื่ดสมาชิกนักธุรกิจเอเชียนไลฟ์ มียอดซื้อส่วนตัวสะสมตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป และมีสมาชิกแนะนำตรงตำแหน่ง

Distributor สายละ 1 คน จะได้รับตำแหน่ง Manager

5. ตำแหน่ง Director (D)

   - เมื่อสมาชิกนักธุรกิจเอเชียนไลฟ์ มียอดซื้อส่วนตัวสะสมตั้งแต่ 10,000 คะแนนขึ้นไป และมีสมาชิกแนะนำตรงตำแหน่ง

Manager สายละ 1 คน จะได้รับตำแหน่ง Director

6. ตำแหน่ง Vice President (VP)

   - เมื่อสมาชิกนักธุรกิจเอเชียนไลฟ์มียอดซื้อส่วนตัวสะสม ตั้งแต่ 15,000 คะแนนขึ้นไป และมีสมาชิกแนะนำตรงตำแหน่ง

Director สายละ 1 คน จะได้รับตำแหน่ง Vice President

7. ตำแหน่ง President (P)

   - เมื่อสมาชิกนักธุรกิจเอเชียนไลฟ์มียอดซื้อส่วนตัวสะสมตั้งแต่ 20,000 คะแนนขึ้นไป และมีสมาชิกแนะนำตรงตำแหน่ง

Vice President สายละ 1 คน จะได้รับตำแหน่ง President

 

หมายเหตุ: การขึ้นตำแหน่งตั้งแต่ Manager ขึ้นไป สมาชิกที่ขึ้นตำแหน่งและสมาชิกที่แนะนำตรงต้องมีสถานะ Active

(สถานะ Active หมายถึง การรักษายอดร่วมกับสถานะอายุสมาชิก) 

 

แผนรายได้ VIP DYNAMIC BUSINESS PLAN

 

สมาชิกนักธุรกิจเอเชียนไลฟ์ตำแหน่งตั้งแต่ Member ขึ้นไป จะได้รับรายได้จากการจำหน่ายสินค้า การขยายสายงาน การบริหาร

เครือข่ายดังนี้

1. ส่วนลดในการซื้อสินค้า ราคาสมาชิก และรายได้จากการขายปลีก 20-30%

2. ค่าแนะนำจากการขายสินค้าให้กับสมาชิกใหม่ (แนะนำตรง) 10-20% โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

   - ยอดซื้อ 5,000 คะแนนแรก และ

   - ยอดซื้อตั้งแต่ 5,001 คะแนนขึ้นไป

3. ค่าบริหารทีมงาน / Balance Point Volume

   - 1 unit (2,000 คะแนน) 2 สายงาน รับรายได้ 400 บาท

   - 1 unit (2,000 คะแนน) 3 สายงาน รับรายได้ 600 บาท

4. ค่าบริหารองค์กร (Matching) รับรายได้ 20-40% จากค่าบริหารทีมงานของสมาชิกที่แนะนำตรง

5. ค่าบริหารรายเดือน รับรายได้ 5% ของยอดซื้อรายเดือน* ของสมาชิกใต้โครงสร้าง 5-25 ชั้น

6. Pool Bonus 3%

   สำหรับผู้ที่ (sponsor) แนะนำตรงสมาชิกใหม่ มีคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 คะแนน มีสิทธิ์ได้รับ Pool Bonus

ทั่วประเทศ จากแผนแนะนำสมาชิก (รายสัปดาห์) โดยคิดคะแนนรวมภายใน 1 เดือนจากยอดขายทั่วประเทศ

   รายได้ Pool Bonus คำนวณจากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเฉลี่ยตาม % ความสามารถ

   # สมาชิกใหม่ หมายถึง สมาชิกที่สมัครเปิดรหัสใหม่ในเดือนและมียอดซื้อในเดือนที่สมัคร


   * คำนวณจากคะแนน

 dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletฺเวปบิมสบาย
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletยืนยันการโอนเงิน
dot
แผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์
dot
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - ข้อมูลทั่วไป
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างตำแหน่งทางธุรกิจ
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Member
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Distributor
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Manager
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Director
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง Vice President
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - โครงสร้างรายได้ตำแหน่ง President
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎระเบียบการเป็นสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์
bulletแผนการตลาดเอเชี่ยนไลฟ์ - กฎจรรยาบรรณสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์
dot
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ลีฟ แคปซูลเปลี่ยนแพคเกจ เวป www.healthypls.com
ใบประกาศนียบัตรรับรองตัวแทนขายของ APCO


Copyright © 2012 All Rights Reserved.